Mekong Eye

News. Maps. Perspectives. Solutions

Public Consultations Underway to Improve Environmental Impact Assessment for Infrastructure Development

More than 50 representatives from private sector companies, communities, civil society organizations, government agencies, environmental impact assessment (EIA) consulting firms gathered today at a public consultation in Hanoi to provide feedback on draft Regional Guidelines on Public Participation in Environmental Impact Assessment processes as a way to ensure these processes involve affected communities. The participants’ input will help improve an effort that is seen by many as critical for the region to address the environmental and social impacts of the growing array of regional development projects such as dams, mines, power plants, and industrial zones.

By Mekong Partnership for the Environment

Hanoi, Vietnam, October 5, 2016

Press Release – English and Vietnamese

HANOI, October 5, 2016 — More than 50 representatives from private sector companies, communities, civil society organizations, government agencies, environmental impact assessment (EIA) consulting firms gathered today at a public consultation in Hanoi to provide feedback on draft Regional Guidelines on Public Participation in Environmental Impact Assessment processes as a way to ensure these processes involve affected communities.

The participants’ input will help improve an effort that is seen by many as critical for the region to address the environmental and social impacts of the growing array of regional development projects such as dams, mines, power plants, and industrial zones.

Public participation is crucial to a quality environmental impact assessment and is at the heart of socially and environmentally responsible development,said Craig Hart, acting USAID Vietnam Mission Director. “This will help ensure that the social, environmental, and economic aspects of development projects are considered, and contribute to shared and sustainable solutions.”

As the region experiences a period of rapid economic growth and increasing foreign direct investment in infrastructure projects, the regional environmental impact assessment guidelines are being developed in response to a shared concern about the social and environmental impacts of those projects. Communities and experts throughout the region have been reporting severe negative impacts on natural resources, fish populations, agriculture, community health and culture.

While environmental impact assessment is implemented in all lower Mekong countries, it is often hampered by a lack of effective public participation. This gap can result in adverse social and environmental impacts, project delays, and conflicts with communities, all leading to costs and risks for investors and governments.

The Regional Guidelines on Public Participation in Environmental Impact Assessment  have been drafted by a multi-stakeholder Regional Technical Working Group. Formed in August 2015 with support from the USAID-funded Mekong Partnership for the Environment (MPE), the working group includes 25 civil society and government representatives from across the five lower Mekong countries, along with national advisors and technical experts including from the U.S. Environmental Protection Agency and European Union.

resized2

A participant from the private sector provides feedback on how to best engage communities in Environmental Impact Assessment processes, Photo: MPE

The Guidelines and the group’s participatory drafting process, “set out a good platform for joining the hands of civil society and government, along with private sector input.” said Nguyen Thi Yen of the civil society organization Women’s Intellectual Association of Environmental Protection, who joined the Hanoi consultations. “Public participation is meant to include voices of the public meaningfully throughout the development process. It’s especially important to have guidance to improve the participation of vulnerable groups in EIA processes.”

Today’s consultation was the first of a series to be held across all of the Lower Mekong countries of Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Thailand and Vietnam throughout October. The consultations provide investors, environmental impact assessment practitioners, communities, NGOs, government departments and others the opportunity to review and provide feedback on the draft guidelines. The draft guidelines are also available for public feedback via an online platform (mekongcitizen.org/EIA) through October 31.

After the public comment period has closed, the working group will revise the guidelines based on public input received. Once finalized, the work will turn to ensuring these guidelines are implemented by developers and used by governments to complement and improve national policies and practices.

The working group is supported by the USAID-funded Mekong Partnership for the Environment, implemented by Pact in partnership with the Asian Environmental Compliance and Enforcement Network and regional governments and civil society organizations. MPE supports constructive engagement among business, government and civil society to facilitate socially and environmentally responsible development in the Mekong region.

A subsequent public consultation will be organized in Ho Chi Minh City on October 7.

 

For more information:

Lead Photo: Mr. Nguyen Van Tai, Director General of the Vietnam Environment Administration (VEA) addresses participants at the consultations Photo: MPE

 

See media coverage in English on  Vietnam NewsVietnam Plus and Tin Moi Truong 

and in Vietnamese on ThanhNienThien Nhein Net, Hanoi TV, Tin Moi Truong, Tap Chi Moi TruongTap Chi Moi TruongVEA and YouTube

 

Press Release in Vietnamese language

 

Thông cáo báo chí

Thực hiện tham vấn cộng động để nâng cao hiệu quả của Đánh giá tác động môi trường trong Phát triển hạ tầng

Hà nội,5 tháng 10 năm 2016 Hơn 50 đại biểu đại diện từ các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và cơ quan chính phủ đã tham dự buổi hội thảo tham vấn ngày hôm nay tại Hà nội để đưa ra các ý kiến đóng góp cho bản dự thảo Hướng dẫn khu vực về Tham gia cộng đồng trong Đánh giá tác động môi trường nhằm đảm bảo quá trình thực hiện này có sự tham gia của cộng đồng bị ảnh hưởng

Các ý kiến góp ý của đại biểu tham dự hội thảo sẽ góp phần vào nỗ lực chung của rất nhiều bên trong khu vực nhằm giải quyết các vấn đề tác động đến môi trường và xã hội từ hoạt động của các dự án phát triển trong khu vực như là các dự án thủy điện, khai thác hầm mỏ, nhà máy điện, và khu công nghiệp.

Tham gia của cộng đồng là yếu tố cơ bản quyết định đến chất lượng của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường và cũng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển có trách nhiệm với môi trường và xã hộilà nhận định của Ông Craig Hart, quyền giám đốc của USAID Việt nam. “Điều này cũng giúp đảm bảo các yếu tố kinh tế, môi trường và xã hội sẽ được xem xét trong các dự án phát triển, góp phần chia sẻ và hướng tới các giải pháp bền vững”. 

Là khu vực trải qua giai đoạn tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và gia tăng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các dự án cơ sở hạ tầng, các hướng dẫn về đánh giá tác động môi trường khu vực cũng đang được xây dựng nhằm đáp ứng mối quan tâm về các vấn đề tác động đến môi trường và xã hội từ các dự án. Cộng đồng và các chuyên gia trong khu vực cũng đã biết được các tác động tiêu cực đến tài nguyên thiên nhiên, thủy sản, nông nghiệp, văn hóa và y tế cộng đồng.

Đánh giá tác động môi trường đang được thực hiện ở hầu hết các nước trong khu vực tiểu vùng sông Mekong, tuy nhiên quá trình này vẫn còn thiếu sự tham gia có hiệu quả của cộng đồng. Sự thiếu hụt này có thể dẫn đến những tác động bất lợi cho xã hội và môi trường, sự chậm trễ của dự án, và những xung đột với cộng đồng, tất cả đều dẫn đến ảnh hưởng tới chi phí và rủi ro cho các nhà đầu tư và chính phủ

Bản hướng dẫn khu vực về Tham gia cộng đồng trong Đánh giá tác động môi trường đã được xây dựng bởi nhóm công tác kỹ thuật của khu vực. Với sự hỗ trợ của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ trong khuôn khổ dự án Hợp tác giữa các nước tiểu vùng Mekong về Bảo vệ môi trường (MPE), nhóm công tác này được thành lập năm 2015 với 25 thành viên là đại diện của cơ quan chính phủ và tổ chức xã hội đến từ 5 nước tiểu vùng sông Mekong cùng với sự giúp đỡ của các chuyên gia trong nước và quốc tế của Cục bảo vệ môi trường Mỹ và Cộng đồng Châu Âu

Bản dự thảo Hướng dẫn và quá trình tham gia của các bên “ đã tao nên một diễn đàn hữu ích dành cho các cơ quan chính phủ, các doanh nghiệp và tổ chức xã hôi cùng nhau tham gia xây dựng ý kiến” là nhận định của Bà Nguyễn Thi Yến, Hội Phụ nữ về bảo vệ môi trường, đại biểu tham dự buổi hội thảo tham vấn. “ Sự tham gia cộng đồng là cách thức để lấy được các góp ý thực sự có ý nghĩa cho các dự án phát triển. Ngoài ra, một điều rất quan trọng là hướng dẫn cần nâng cao sự tham gia của các nhóm dễ bị tổn thương trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường.”

Buổi tham vấn ngày hôm nay là buổi đầu tiên trong một loạt các tham vấn sẽ được tổ chức ở các nước trong tiểu vùng sông Mekong gồm Campuchia, CHDCND Lào, Myanmar, Thái lan và Việt nam sẽ diễn ra trong tháng 10. Buổi tham vấn này sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư, những tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường, cộng đồng, tổ chức xã hội dân sự và cơ quan chính phủ có cơ hội xem xét đánh giá lại và góp ý kiến cho bản dự thảo của Hướng dẫn. Bản dự thảo này cũng được đưa công khai lên website mekongcitizen.org/EIA) để lấy ý kiến phản hồi đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2016.

Sau giai đoan tham vấn, nhóm chuyên gia kỹ thuật khu vực sẽ chỉnh sửa lại bản dự thảo Hướng dẫn dựa trên các ý kiến phản hồi. Sau khi bản Hướng dẫn hoàn thành, cộng việc tiếp theo sẽ là đảm bảo Hướng dẫn này sẽ được các nhà quản lý dự án áp dụng thực hiện và các chính phủ sẽ dựa vào đó để hoàn thiện hơn các quy định chính sách hiện này và đưa vào thực thi.

Nhóm chuyên gia kỹ thuật khu vực được hỗ trợ bởi cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) trong Chương trình hợp tác giữa các nước tiểu vùng sông Mê Kông về Môi trường, do Pact phối hợp thực hiện với Mạng lưới tuân thủ và thực thi luật pháp Môi trường Châu Á, các cơ quan chính phủ và tổ chức xã hội dân sự trong khu vực. MPE hỗ trợ sự tham gia mang tính xây dựng giữa các chính phủ, doanh nghiệp và xã hội dân sự để đảm bảo phát triển có trách nhiệm với môi trường và xã hội trong khu vực sông Mê Kông.

Hội thảo tham vấn cũng sẽ được tiếp tục tổ chức tại thành phố Hồ chí minh vào ngày 7 tháng 10 năm 2016.

 

Để biết thêm thông tin:

Hình chụp: Ông Nguyễn Văn Tài, Tổng Cục Trưởng, Tổng Cục Môi trường phát biểu khai mạc tại buổi hội thảo Tham vấn

×

Find the location

Find

Result:

Latitude:
Longitude:

Finish geocoding

×

Submit a story

Do you have news to share on these topics? Contribute to this map by submitting a story.
Help us spread vital information about the world's most crticial eco-regions.

Find location on map

Find location on map